پرداخت عوارض = خدمات با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر                                                                                                                                                 تخریب درخت = آسیب رساندن به ریه شهر     تخلف ساختمانی = آسیب رساندن به ضوابط شهرسازی    ساخت و ساز فنی = زیبا سازی و استحکام ابنیه شهر     تنظیف شهری = پیشگیری از آلودگی و بیماری    حفاظت از اموال شهرداری=  افزایش سرمایه های شهروندان 

شورای اسلامی شهر کازرون


آخرین خبرهای تصویری

آخرین خبرها


جستجو

عبارت جستجو را وارد نمایید

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد شورای اسلامی شهر کازرون در دوره چهارم چیست؟

پیوندها

آمار بازدید